acı yağını çıkarmak


acı yağını çıkarmak
çok ağır şartlarda çalıştırmak, bedenen çok yıpratmak

Beypazari ağzindan sözcükler. 2010.